Ωδεία

Στο αναγνωρισμένο από το κράτος Ωδείο Συμφωνία Θεσσαλονίκης λειτουργούν όλα τα τμήματα σύγχρονης και κλασσικής μουσικής.