Κωνσταντίνος Βορίσης

Σπούδασε κλασικά κρουστά στο Ωδείο Αθηνών μουσικός στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Διδάσκει ως καθηγητής κρουστών

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε μέσα σε μουσική οικογένεια. Σπούδασε κλασικά κρουστά στο Ωδείο Αθηνών, στη τάξη του Ν. Κορατζίνου, όπου αποφοίτησε με ΑΡΙΣΤΑ παμψηφεί. Έχει συνεργαστεί με όλες τις ορχήστρες της Ελλάδας, όπως επίσης με έντεχνα μουσικά σύνολα, αλλά και με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες, όπως τον Θ. Αντωνίου, Μ. Χατζιδάκη, Μ. Θεοδωράκη, Π. Κούκο, Β. Παπαθανασίου, για τον οποίο ετοίμασε συναυλία – έχοντας την καλλιτεχνική ευθύνη των κρουστών – , που έγινε στο ΗΡΩΔΕΙΟ, όπως και την τελετή έναρξης ΑΘΗΝΑ ’97 στο ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ. Συμμετείχε στην έναρξη της Ολυμπιάδας του 2004 στην Αθήνα. Διδάσκει ως καθηγητής κρουστών οργάνων και είναι μόνιμος μουσικός στην Εθνική Λυρική σκηνή. Παρακολούθησε αρκετά σεμινάρια: για snare drum, για Timpani και για τα μικρά όργανα της ορχήστρας με τους:

Σεμινάρια

α) για τα μικρά όργανα της ορχήστρας: M. Quinn, P. Kates, T. Adams, R. Holly, K. Aleo,
S. Astrauskas, S. Fougeroux, P. Cimmino, Jb Leclere. β) για ταμπούρο με τους: T. Adams, N. Petrella, J. Kilpatrick, P. Sadlo, P. Vulperhorst.
γ) για τύμπανα με τους: T. Adams, F. Macarez, J. Haas, S. Marrs, P. Sadlo, B. Cambreling,
I. Lesnik, J. Beck, M. Smit, A. Laurente, T. Greenleaves, S. Gualda.
δ) για βιμπράφωνο με τους: G. Burton, E. Sejourne, P. Sadlo, R. Wiener, N. Rosauro.
ε) για μαρίμπα με τους: E. Sejourne, P. Sadlo, N.J. Zivkovic, See-e Wu, Tsuey-ying Tai.
στ) για drum set με τους: Β. Cobham, L. White, S. Smith, D. Weckl.

Κωνσταντίνος Βορίσης Γιάννης Σταυρόπουλος
Κωνσταντίνος Βορίσης Γιάννης Σταυρόπουλος

Διεθνές φεστιβάλ κρουστών p e r K u m a n i a

Από το 2000 δίνει σεμινάρια για κρουστά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2005 συμετείχε στο διεθνές φεστιβάλ κρουστών p e r K u m a n i a στο Παρίσι σε clinic με θέμα: Πολυρυθμία – Ανεξαρτητοποίηση – Ανάλυση πολύπλοκων ρυθμικών σχημάτων. Το ίδιο clinic παρουσιάζει το 2011 στη Πάτρα στο 1ο διεθνές φεστιβάλ κρουστών. Το 2023 συμετέχει στο 1ο φεστιβάλ International Rudimental Drumming & Marching Bands Festival σε clinic με θέμα: The Rudiments* in Polyrhythmic Environment – The Hybrid Rudiments & Combinations.

Εκπαιδευτικά βιβλία για κρουστά
 • Μ έ θ ο δ ο ς γ ι α Ταμπούρο Ι ( Method for snare drum I ) (to Stavros K. Vorissis )
 • Μ έ θ ο δ ο ς γ ι α Ταμπούρο ΙΙ ( Method for snare drum II ) (to Stavros K. Vorissis )
 • Μ έ θ ο δ ο ς γ ι α Ταμπούρο ΙΙΙ ( Method for snare drum III ) (to Stavros K. Vorissis )
 • 20 A d v a n c e d E d u t e s & 7 Advanced pieces for snare drum w/special effects.
 • Technique exercises for snare drum part I & ΙΙ ( Rhythmic patterns – Ornaments )
 • Technique exercises for snare drum part III & IV ( Double strokes – The Roll) (to P. Kourtis)
 • M a r a t h o n of T e c h n i q u e for the Advanced Percussionist (to J. Stavropoulos)
 • Μ έ θ ο δ ο ς για Τ ύ μ π α ν α ( Method for 2 & 3 Timpani ) (to Michael K. Vorissis)
 • 14 E T U D E S for 4 T i m p a n i & 11 P I E C E S for 4 and 5 T i m p a n i
 • T E C H N I Q U E E X E R C I S E S f o r T i m p a n i:
  (Rhythmic patterns, Double Strokes, Cross – sticking, Roll, Tuning studies, Glissando).
 • Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η – A N A L Y S I S of polyrhythmic patterns.
  Τρόπος σκέψης και εφαρμογή της ανεξαρτητοποίησης (to my father Stavros Vorissis) .
 • T H E R U D I M E N T S in a Polyrhythmic environment – σε πολυρυθμικό περιβάλλον :
  2:3, 2:5, 3:2, 3:4, 3:5, 3:7, 4:3, 4:5, 4:7, 5:3, 5:4, 5:6, 6:5, 7:4, 7:5, 7:6, 8:5, 8:7, 9:5 .
  The 40 International Drum Rudiments – Hybrid Rudiments – Combinations between all the Rudiments –
  Sticking – The Rudiments* in Syncopation – The Greek Rudiments** (to my mother Elizabeth Vorissi)
M a r a t h o n of T e c h n i q u e for the Advanced Percussionist to J. Stavropoulos
M a r a t h o n of T e c h n i q u e for the Advanced Percussionist (to J. Stavropoulos)
Κωνσταντίνος Βορίσσης
 • Orchestral Excerpts For percussion (2 books and 7 cd’s)
  Ρεπερτόριο ορχήστρας για τα κρουστά όργανα. ( 2 βιβλία και 7 cd’s)
 • Μ έ θ ο δ ο ς για το πως παίζονται τα μικρά κρουστά όργανα σε ensemble και στην ορχήστρα. Ιστορικά στοιχεία, Τεχνική και τα Special effects των κρουστών οργάνων.
  M e t h o d for how the small percussion instruments are played in an ensemble and in the orchestra.
  Historical elements, Technique and Special effects for percussion instruments.
  Cabasa – Cowbells – Tubular bells – Triangle – Tamburine – Piatti – G. Cassa – Castanets – Claves –
  Cajon – Temple blocks – Vibra slap – Wood block – Ratchet – Sleigh bells – Bell tree – Wind machine –
  Lion’s Roar – Shaker – Congas – Bongos – Maracas – Spoons – Quiro – Body percussion – . . . . . . .
  Έχει γράψει « έργα » για κρουστά – (« έργα » για κρουστά και άλλα όργανα):
 • C O N C E R T For timpani and piano (5 timpani)
 • I C O N S For timpani solo (5 timpani) (to J. Beck)
 • Γ Λ Α C H O C T b (G L A S N O S T) For timpani solo (4 timpani) (to J. Zavridis)
 • P E O N I A H A N D S For timpani solo (4 timpani) (to C. Taliadouros)
 • I A K I N T H O S For timpani solo (4 timpani) (to K. Seremetis)
 • S U I T E For timpani solo (4 timpani) (to K. Hanis)
 • L A C O N I Q U E For timpani solo (4 timpani) (to K. Theodorakos)
 • T H E S N O W Q U E E N For timpani solo 1st & 2nd versions (4 timpani) (to S. Lampouras)
 • T H E D A N C E O F T H E C E N T A U R S For timpani solo (4 timpani) (to K. Botinis)
 • E N I G M A For timpani solo (4 timpani) (to T. Symvoulopoulos)
 • E R S I F O R I A For timpani solo (4 timpani) (to E. Droukali)
 • S U L T A N For timpani solo (5 timpani) (to D. Tzafestas)
 • O D E à la vallée des larmes For timpani solo (5 timpani) (en mémoire de J. Delécluse )
 • T H E S O N G O F T H E A N G E L S For 5 timpani & piano (in memory of my parents)
 • S C O R P I O N Sonata for snare drum (to N. Koratzinos)
 • S E M I R A M I S Sonata for snare drum (to M. Diakogiorgis)
 • V E N U S Solo for snare drum (to D. Paliev)
 • E G O C E N T R I S M Concert solo for snare drum (to P. Sadlo)
 • E Y . T H A N . A . C I A Recital for snare drum (to Nicola Martynciow) – S Y M P O S I U M Recital for snare drum (to A. Christidis)
 • P H A L A N X For snare drum solo (to G. Kalogeropoulos)
 • L A T I N G A M E S For snare drum solo (to N. Touliatos)
 • H E R C U L E S Rudimental Solo for snare drum (to S. Panagiotopoulos) – W O O D P E C K E R Rudimental Solo for wooden surface or snare drum (to N. Sidirokastritis)
 • B O L E R O in rudimental style. Rudimental Solo for snare drum (to P. Ziavras)
 • A T L A S Rudimental Solo for snare drum (to F. Giannopoulos)
 • T H E H U G O F J E S U S – Η Α Γ Κ Α Λ Ι Α Τ Ο Υ Ι Η Σ Ο Υ – (για μικρή ορχήστρα)
 • P U P P E T S Snare drum Duet (2 snare drums – 2 players)
 • Α Ν Τ Η Χ Η Σ Η – R E S O N A N C E Percussion Duet (2 players)
 • Η ζωή που γεννιέται και χάνεται “έτσι απλά” For percussion ensemble (6 players) (στη Νάνσυ)
 • V A . S T A . M I . KO . For percussion ensemble (4 players)
 • R E C I T A L I N L A T I N S T Y L E For percussion ensemble (8 players) – Α Ι Χ Μ Ε Σ – E C H M E S For percussion ensemble (3 players with different Claves) – S Y N C H R O N I Z A T I O N For percussion ensemble (4 players) – A R E S “against” A P O L L O & P O S E I D O N
  For 5 Timpani, 2 small Chinese Gongs, 4 Gongs, Cello & Double Bass (to D. Marinakis)
 • T H E T H R E E G R A C E S trio in a rudimental style for 3 Snare drums, Bass drum & Cymbal.
  (to J. Karakasidis, A. Nedelkos, J. Makrygiannis) – V I S I O N – « Ο Ρ Α Μ Α » (1 percussionist and piano / (or 3 percussionists and piano) – ” 1 8 2 1 ” B L O O D Y R E V O L U T I O N Percussion solo (to D. Papadimitriou) – P Y T H I A (I) (1 player) A´ oracle: for three wood blocks – ´ oracle: for five temple blocks
  P Y T H I A (II) (1 player) For snare drum, 3 wood blocks, 5 temple blocks. – G U R U (1 player) – (Drum set and percussions) (to J. Sarikos) – N Y M P H S (1 player) I. Tambour de Basque, II. Two Triangles, III. Castanets. ( to J B Leclere )