GDPR

GDPR Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  πολιτικής απορρήτου

Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δημόσια Αρχή, η οποία έχει ως αποστολή της την εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019, του ν. 3471/2006 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά. GDPR

gdpr banner
GDPR

Δικαιώματα σχετικά με ηλεκτρονικές επικοινωνίες GDPR

νόμος 3471/2006 (όπως ισχύει) ρυθμίζει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο νόμος αυτός μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ και εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα ζητήματα, ως ειδικότερος του ΓΚΠΔ.

Ο νόμος 3471/2006 περιλαμβάνει κυρίως υποχρεώσεις που αφορούν τους φορείς παροχής διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από τις οποίες προκύπτουν και τα δικαιώματα των συνδρομητών και χρηστών των υπηρεσιών αυτών.

Επιπλέον, προβλέπονται ρυθμίσεις οι οποίες έχουν εφαρμογή σε όλους τους υπευθύνους επεξεργασίας, όπως αυτές για την καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε πληροφορία αποθηκευμένη σε τερματικό εξοπλισμό χρήστη (π.χ cookies), σχετικά με τη νομιμότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου και την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS προωθητικού χαρακτήρα.

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που απορρέουν από την ειδική αυτή νομοθεσία περιλαμβάνουν: GDPR

gdpr drumday
GDPR

Προσωπικά δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται το άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επικαιροποίηση αυτής.

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία της Αρχής.

Η Αρχή συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων στο πλαίσιο της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ και της Οδηγίας 2016/680 καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών.

Επίσης, η Αρχή συμμετέχει σε κοινές εποπτικές αρχές και ομάδες συντονισμού για την εποπτεία των πληροφοριακών συστημάτων-μεγάλων βάσεων δεδομένων της ΕΕ όπως τα συστήματα Σένγκεν ΙΙΘεωρήσεων VISEurodacΕυρωπόλ και Τελωνείων CIS. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Συγκεκριμένα, η Αρχή συμμετέχει στις Ομάδες Συντονισμού Εποπτείας του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς, θεωρήσεων VIS, Eurodac και Τελωνείων, στην Κοινή Αρχή Ελέγχου Τελωνείων και στο Συμβούλιο Συνεργασίας της Ευρωπόλ. GDPR

Επιπλέον, η Αρχή συμμετέχει σε διεθνή όργανα όπως στην Οικουμενική Συνέλευση για την Προστασία Δεδομένων (Global Privacy Assembly) και την Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων.  Επίσης συμμετέχει σε διεθνείς και ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας όπως στη Διεθνή Ομάδα Εργασίας του Βερολίνου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες και την Ομάδα εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών από την εξέταση υποθέσεων σχετικών με την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη GDPR