Τύμπανα για αρχάριους

Τύμπανα για αρχάριους το βιβλίο drums for beginners είναι μία πρωτοποριακή μέθοδος εκμάθησης ντραμς για αρχάριους ντράμερς.

Πρωτότυπη μέθοδος

Το βιβλίο χρησιμοποιεί εικόνες σε πεντάγραμμο σε συνδυασμό με πεντάγραμμο με κανονικές νότες, ώστε ο μαθητής να μπορέσει να παίξει από την πρώτη κιόλας μέρα. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μεθόδους για αρχαρίους, το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στις θεμελιώδεις μουσικές έννοιες, χωρίς να είναι απλοϊκό και τον ετοιμάζει ώστε να είναι σε θέση να μπορεί να διαβάσει κανονικό πεντάγραμμο με νότες.

γραφικές απεικονίσεις

Καθώς η μάθηση είναι αναδρομική, αναπόφευκτα αναγκαζόμαστε να επιστρέφουμε σε έννοιες που έχουμε μάθει, ώστε να εμβαθύνουμε περισσότερο και να αυξήσουμε την κατανόησή μας. Στην πράξη αποδεικνύεται αρκετά δύσκολο ένας αρχάριος μουσικός να κατανοήσει έννοιες όπως το μέτρο, ο μετρικός οπλισμός και η σχετική αξία των νοτών, πριν ξεκινήσει να παίζει το εκάστοτε όργανο.
Το βιβλίο αυτό, χρησιμοποιεί γραφικές απεικονίσεις, με σκοπό ο αρχάριος οποιαδήποτε ηλικίας, να μπορέσει να ξεκινήσει να παίζει τύμπανα χωρίς να πρέπει πρώτα να κατανοήσει τις παραπάνω μουσικές έννοιες.

Τύμπανα για αρχάριους
Τύμπανα για αρχάριους

Γι αυτόν τον σκοπό στις δεξιές σελίδες του βιβλίου, υπάρχουν γραφικές απεικονίσεις μέτρων ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε να παίζουμε αμέσως, ενώ ταυτόχρονα στις αριστερές σελίδες υπάρχει κανονικά το πεντάγραμμο με τις νότες, ώστε να «εκπαιδεύεται το μάτι» στην γραφή της μουσικής και να γίνεται η νοητική σύνδεση ανάμεσα στις νότες και στις εικόνες. Ο σκοπός είναι να παίξουμε αμέσως τύμπανα και αφού ξεκινήσουμε να παίζουμε, να γίνει πιο εύκολη η κατανόηση των παραπάνω μουσικών εννοιών.

Τύμπανα για αρχάριους

Στην αριστερή μεριά του βιβλίου υπάρχουν ασκήσεις γραμμένες με νότες στο πεντάγραμμο και στην δεξιά οι γραφικές απεικονίσεις τους. Σε όλο το βιβλίο θα βρείτε επεξηγηματικά εικονίδια σε διάφορα σημεία. Παρακάτω υπάρχει μία σύντομη εξήγηση της σημασίας του κάθε εικονιδίου.